Ledenlogin

Boek.assist

Doelstelling

Het Kenniscentrum van Boek.be vzw lanceerde in maart 2015 het investeringsplatform BOEK.ASSIST om de kloof tussen de boekensector en de financiële wereld beter te kunnen overbruggen. Heel wat bedrijven in de boekensector zijn volop in ontwikkeling. De digitalisering en het toenemende belang van internetverkoop dwingt zowel uitgevers als boekhandels tot nieuwe investeringen en nieuwe businessmodellen, onder meer in ICT en CRM. BOEK.ASSIST wil de boekensector ondersteunen in de noodzakelijke vernieuwing en het boekbedrijf helpen om dergelijke noodzakelijke investeringen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Samenstelling platform

Het platform brengt daarom specialisten samen uit verschillende sectoren die de leden van Boek.be kunnen adviseren en begeleiden bij nieuwe investeringen: vertegenwoordigers van PMV/CultuurInvest, FINTRO, het Agentschap Ondernemen en van Boek.be. Het investeringsplatform komt ad hoc samen om de ingediende dossiers te bespreken, advies te verlenen en per dossier een pad uit te tekenen voor individuele begeleiding indien nodig. Boek.be wil met dit initiatief de boekensector ondersteunen in de noodzakelijke vernieuwing en het boekbedrijf helpen om noodzakelijke investeringen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wie kan een beroep doen op BOEK.ASSIST?

Alle ondernemers, bedrijven uit het boekenvak kunnen bij het investeringsplatform aankloppen voor specifieke informatie over financieringsmogelijkheden. Zij kunnen ook een concreet dossier indienen. Uiteraard worden alle dossiers op een strikt confidentiële wijze behandeld door de leden van het investeringsplatform.