Ledenlogin

6% btw op digitale publicaties vanaf 1 april 2019

Beeld: 

Zonder tegenbericht keurt de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerstdaags (deze of volgende week) de regeling  op de verlaging van de btw op digitale publicaties goed. Vandaag is dit item niet voorzien op de plenaire vergadering van de Kamer. Wij brengen u onmiddellijk op de hoogte van het moment van de stemming. Alles lijkt er op dat dit gestemd zal geraken.

Indien de goedkeuring volgt na 1 april, gaat de regeling alsnog in met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Voortaan geldt dan voor digitale publicaties hetzelfde – verlaagde – btw tarief als voor papieren kranten, tijdschriften en boeken. Wat betekent dit voor u als uitgever of boekverkoper?

Welke publicaties?

Er is reeds jaren een verlaagd btw-tarief van 6% op boeken. Voortaan geldt er ook een verlaagd tarief van 6% op digitale publicaties.Vanaf 1 april 2019 geldt er dus een btw-tarief van 6%, in plaats van 21%. Concreet gaat het om de volgende digitale publicaties:

 • Boeken, brochures, folders en dergelijke publicaties, met inbegrip van atlassen
 • Kranten en tijdschriften - ook als ze geïllustreerd zijn - die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 0% - zie tabel C als bijlage 
 • Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken voor kinderen
 • Muziekpartituren - ook als ze geïllustreerd zijn 

Het is erg belangrijk om te weten dat het voor de toepassing van het 6% tarief geen rol speelt op welke manier de digitale publicatie aan de lezer ter beschikking wordt gesteld. Eenvoudig gesteld is elke publicatie die niet op papier of karton wordt gedrukt, een digitale publicatie. Bijvoorbeeld een boek op cd-rom of een e-book dat door de lezer wordt aangekocht en op een e-reader gelezen.

Nultarief voor (sommige) kranten en tijdschriften

Op dit moment geldt een nultarief voor bepaalde kranten en tijdschriften. De exacte definitie van welke kranten en tijdschriften in aanmerking komen voor het nultarief – of het nu gaat om papieren kranten en tijdschriften of digitale – vindt u in de tabel als bijlage. Kort samengevat gaat het om die kranten en tijdschriften die op geregelde (vooraf bepaalde en bekendgemaakte) tijdstippen nieuws brengen onder de vorm van artikels die geschreven zijn door een professionele redactie die hoofdzakelijk bestaat uit mensen die de beroepstitel van journalist mogen dragen. Alle kranten en tijdschriften die niet aan deze definitie voldoen, vallen onder het btw-tarief van 6%. Ongeacht of het gaat om papieren dan wel digitale publicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om juridische of medische tijdschriften, advertentiebladen, enzovoort.
Voortaan vallen ook websites die nieuws brengen (Newsmonkey, Apache, Doorbraak,…) onder het nultarief.

Nooit voor reclame of muziek of video

Het tarief van 6% is sowieso nooit van toepassing op (digitale) publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk uit reclame bestaan of uitsluitend of hoofdzakelijk uit video-inhoud of beluisterbare muziek.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk: een luisterboek – dat wil zeggen een boek dat is ingesproken – valt onder het tarief van 6% aangezien het weliswaar een audio-bestand is maar in feite een ingesproken boek is en niet hoofdzakelijk of uitsluitend muziek. Een CD met liedjes daarentegen is muziek en die valt onder het gewone btw-tarief van 21%.

6% vanaf 1 april: hoe en wat met de btw en vanaf wanneer?

Het verlaagde btw-tarief op digitale publicaties is van toepassing vanaf 1 april 2019. Het wetsvoorstel dat het verlaagde tarief invoert, wordt naar alle verwachting op donderdag 28 maart of op donderdag 4 april gestemd. In dit laatste geval zou de verlaging naar 6% al ingaan nog voor de wettelijke bepaling is gestemd. Dat is echter geen obstakel: het is perfect wettelijk om retroactief een verlaging van een btw-tarief in te voeren.
Het verlaagde tarief van 6% komt er dus sowieso vanaf 1 april.

Hoe verwerkt u dit alles?

Opeisbaarheid

Bij elke verkoop is er een moment waarop btw opeisbaar wordt. Dat wil zeggen: het moment waarop de btw van toepassing is en door de leverancier/verkoper moet worden geïnd en afgedragen aan de overheid.
In tegenstelling tot papieren boeken, kranten en tijdschriften is de verkoop van digitale publicaties voor de btw geen levering van een goed, maar wel een levering van een dienst.

Eenmalige diensten en doorlopende diensten

Voor de levering van een eenmalige dienst geldt de volgende regel inzake de opeisbaarheid van de btw: 
De algemene regel is dat de btw opeisbaar wordt op het tijdstip waarop de dienst is verricht. Dat wil zeggen: het moment waarop de dienst is beëindigd. Bijvoorbeeld: het moment waarop het e-book in de e-reader van de klant wordt geleverd

Voor de levering van diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekening of betalingen geldt de volgende regel inzake de opeisbaarheid van de btw:
Voor diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende betalingen of afrekeningen, geldt de regel dat de dienst is verricht bij het verstrijken van elke periode waarop de betaling of de afrekening betrekking heeft.

De uitzonderingen op de regel

De btw wordt opeisbaar door de factuur of de betaling

Voor alle diensten – met uitzondering van intracommunautaire diensten – wordt de btw sowieso opeisbaar op het bedrag op de factuur op het moment dat de factuur wordt uitgereikt. Het speelt geen rol of de factuur wordt uitgereikt voor of nadat de dienst is verricht. Ook voorschotfacturen vallen dus onder deze regel.
Voor alle diensten geldt eveneens dat de btw opeisbaar wordt als voor het tijdstip waarop de dienst is verricht, een deel van de prijs of de gehele prijs wordt ontvangen.

Concreet

U bent een btw-plichtige uitgever of boekhandelaar en u levert een digitale publicatie af, eenmalig of doorlopend:

 • De dienst wordt verricht voor 1 april 2019: btw tarief 21%
  • Tenzij u een factuur uitreikt op of na 1 april 2019: btw tarief 6%
 • De dienst wordt verricht vanaf 1 april 2019: btw-tarief 6%
  • Tenzij u de prijs of een deel van de prijs ontvangt voor 1 april 2019: 21% btw
  • Tenzij u een factuur uitreikt voor 1 april 2019: 21% btw

Hetzelfde geldt voor digitale publicaties die onder het nultarief vallen.

Naar alle verwachting zal de btw-administratie nog een tekst uitbrengen met daarin de nodige verduidelijkingen en richtlijnen aangaande het 6% tarief op digitale publicaties. Wij houden dit voor u in de gaten.

BIJLAGE TABEL C

Wij blijven open staan voor verdere vragen via communicatie@boek.be