Ledenlogin

AMP heeft intentie om afdeling 'boek' te sluiten

AMP heeft vandaag haar intentie verklaard om de activiteiten die verbonden zijn met de distributie van boeken aan verkoopspunten stop te zetten. Dit project zou als gevolg kunnen hebben dat een totaal van 80 banen zouden geschrapt worden die direct en indirect verbonden zijn aan de afdeling 'boek'. Dit werd vandaag aangekondigd aan de vertegenwoordigers van het personeel tijdens een bijzondere ondernemingsraad.Sinds enkele maanden heerst er een wereldwijde economische crisis die de geschreven pers – het hart van de activiteiten van AMP en reeds zeer kwetsbaar - zwaar treft. Deze situatie vertaalt zich in een drastische daling van de verkoop van publicaties in winkels. En dit heeft op zijn beurt een impact op AMP. De distributie van boeken aan verkoopspunten is complementair aan de basisactiviteit van AMP, namelijk de levering van dagbladen en magazines. De activiteit 'boek' vertegenwoordigt ongeveer 2% van de omzet. Sinds enkele jaren wordt deze activiteit geconfronteerd met terugkerende verliezen. De situatie werd reeds besproken tijdens verschillende ondernemingsraden. Tussen 2005 en 2008 daalde de omzet van de afdeling 'boek' met 34 % en stegen de verliezen van -1,19, naar -2.11 naar -2,69 tot -2,91 miljoen euro. Een project tot herstructurering om zich te concentreren op de basisactiviteiten. Rekening houdend met de huidige marktsituatie, wil AMP haar basisactiviteiten waarborgen. In deze context werd door AMP het project 'Book 2010' opgezet waarin verschillende scenario's werden geanalyseerd. Op basis van deze analyses is de directie van mening dat de meest realistische oplossing zou zijn om deze complementaire activiteit stop te zetten, gezien deze, bij het bestuderen van de verschillende scenario's, verlieslatend blijft. Indien er geen maatregelen zouden getroffen worden, zouden de verliezen zich jaar na jaar opstapelen. Zelfs met het verlagen van de operationele kosten, zouden de verliezen minder groot zijn, maar zouden de resultaten negatief blijven. Indien de operationele kosten zouden verlaagd worden en de verkoop zou gestimuleerd worden, dan nog zou deze afdeling haar verkoop moeten verdubbelen. En dit in een zeer kwetsbare markt waarin jaar na jaar de marges van de uitgevers naar AMP verminderen.De directie heeft de situatie aan de vertegenwoordigers van het personeel in deze context voorgesteld tijdens een bijzondere ondernemingsraad op 7 mei 2009 om 14u30. Indien deze intentie zou bevestigd worden, zou dit helaas een vermindering betekenen van 80 arbeidsplaatsen op een totaal van 765, die direct en indirect verbonden zijn aan het departement 'boek'. De directie zal alles in het werk stellen om een zo goed mogelijke sociale dialoog te voeren met het oog op een constructief en efficiënt sociaal overleg met de vertegenwoordigers van het personeel. Een kalender met ontmoetingen werd vastgelegd. Bron: AMP"