Ledenlogin

Boek.be reikt Gulden Boek uit aan Leen van Dijck en presenteert boek over auteursrecht

Ter gelegenheid van haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari reikte Boek.be het Gulden Boek uit aan Leen van Dijck, al 20 jaar een vaste waarde in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen. Ook werd het eerste boek van Boek.be voorgesteld, Het auteursre©ht in de boekensector, van huisjurist Kurt Van Damme.Het Gulden Boek is een bijzondere onderscheiding van Boek.be voor een persoon of instantie die speciale verdiensten heeft verworven i.v.m. het boek of de verspreiding ervan, maar die zich zelf bij voorkeur buiten of in de marge van het boekenvak bevindt. Boek.be reikte het Gulden Boek uit aan Leen van Dijck vanwege haar jarenlange enthousiaste inzet voor het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen. Het AMVC-Letterenhuis – het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven - is zowel een archief- en documentatie-centrum als een museum: het verzamelt en bewaart archieven van schrijvers en kunstenaars, documentatiemateriaal en portretten i.v.m. het Vlaamse cultuurleven vanaf 1750. Leen van Dijck werd in 1989 adjunct-conservator van het AMVC. Sinds 1997 is ze directeur. Daarnaast is van Dijck voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (Nederlandse Taalunie), en ze is bestuurslid van o.a. het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatie-wezen en van tal van literaire genootschappen. Philip Heylen, Antwerps schepen van Cultuur, sprak de laudatio uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van Boek.be. Van Dijck kreeg een gouden speld in de vorm van een boek overhandigd, en een stenen kunstobject met haar naam gegraveerd in het Azart, een uniek alfabet ontworpen door Guy Rombouts Een bijzonder kunstobject met ""Leen van Dijck"" in het Azart In haar dankwoord bepleitte Leen van Dijck de nood aan een degelijke subsidiëring voor het Vlaamse literaire erfgoed. Boek.be zette ook twee mensen die afscheid nemen van het boekenvak in de bloemetjes: Rob Berrevoets van Uitgeverij Acco en Marc Janssen van boekhandel Ontmoeting krijgen allebei een Zilveren Speld voor hun verdiensten en jarenlange inzet voor het boek.Tot slot werd het eerste boek van Boek.be voorgesteld, Het auteursre©ht in de boekensector. Een praktisch handboek voor leek en jurist, geschreven door huisjurist Kurt Van Damme. Boek.be nam het initiatief voor dit boek omdat heel wat zaken op het vlak van auteursrecht in de Vlaamse boekensector onduidelijk zijn of zich in een schermerzone bevinden. Van Damme zet in dit boek de basisbeginselen en de grondstromingen van het auteursrecht uiteen. De lezer maakt op een bevattelijke manier kennis met het Belgische auteursrecht in de boekensector in zijn meest actuele vorm, van uitgeefcontracten tot het (digitale) auteursrecht en haar uitzonderingen.Het boek wordt uitgegeven door Die Keure en Boek.be en zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de maand februari in de boekhandel liggen.