Ledenlogin

Europese Richtlijn verlaagd btw-tarief op digitale publicaties vandaag gestemd. What’s next?

Beeld: 
btw

Nadat eerder eindelijk een unaniem politiek akkoord kon worden bereikt dat op brede schaal werd opgepikt door de pers, werd vandaag één van de laatste officiële stappen gezet.

De officiële tekst van de Europese Richtlijn die een verlaging van het btw-tarief toelaat op digitale publicaties werd sinds het politieke akkoord vertaald in alle officiële Europese landstalen en vandaag goedgekeurd in de Europese Raad. De Richtlijn telt slechts drie artikelen, maar is van wezenlijk belang voor de boekensector en geschreven pers.

Lidstaten die een verlaagd btw-tarief of nul btw tarief hanteren voor gedrukte publicaties zullen dit voortaan ook mogen toepassen op digitale publicaties, wat voorheen strikt verboden was omdat digitale publicaties niet waren opgenomen in de lijst van goederen en diensten die onder een verlaagd btw-regime konden vallen.

Eenmaal de Richtlijn gepubliceerd is in het Europese Publicatieblad zal deze in werking treden 20 dagen na publicatie. Vervolgens moet ook de Belgische wetgever haar huiswerk doen en de Europese Richtlijn omzetten naar Belgisch recht.

GAU en GEWU staan in nauw contact met Minister Van Overtveldt en houden de vinger aan de pols in dit belangrijk dossier. In 2019 zal het verlaagd btw-tarief op àlle publicaties, ongeacht hun fysieke of digitale drager, eindelijk een feit zijn.