Ledenlogin

GEWU ondertekent intentieverklaring bescherming persoonsgegevens in kader GDPR

Beeld: 

Op 22 mei werd in het Huis van het Boek de intentieverklaring ondertekend die persoonsgegevens beschermt in het onderwijs. Ondertekenaars zijn onderwijsverstrekkers, Federatie Centra voor Basiseducatie en VCLB enerzijds en de GEWU en softwareontwikkelaars anderzijds.

Staatssecretaris Philippe De Backer (foto midden): “Op een correcte manier omgaan met privacy en gegevens beschermen is essentieel in een digitale samenleving. De GDPR zorgt ervoor dat iedereen - bedrijf, overheid of school - eens nadenkt en in kaart brengt welke data ze eigenlijk hebben. Deze intentieverklaring is het bewijs van het engagement van de onderwijsverstrekkers en hun leden om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die ze hebben. Het is belangrijk dat de onderwijssector die oefening gemaakt heeft. Bank vooruit!”

Namens de onderwijsverstrekkers, Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen (foto links): “Onderwijsinstellingen gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op 25 mei valt er dan ook geen aardverschuiving te verwachten. Toch dienen onze leden tijd én middelen te investeren om hun privacy-beleid te conformeren aan de vernieuwde regelgeving. Om planlast te verminderen ontwikkelden we op sectorniveau een modelovereenkomst die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om afspraken te maken met gegevensverwerkers. Voorts hebben we hen over de vernieuwde regelgeving geïnformeerd, aangepaste modeldocumenten uitgewerkt en de aanspreekpunten informatieveiligheid opgeleid. We sensibiliseren onze leden ook om ouders en andere opvoeders, kinderen en jongeren bewust te maken van wat privacygevoelige informatie is. Het kan immers maar slagen als alle betrokkenen er samen werk van maken.”

Namens de gegevensverwerkers, Kristof Thijssens, directeur van Groep Educatieve en Wetenschappelijke uitgevers (foto rechts): “Onderwijs digitaliseert steeds meer. Dat dient met het grootste respect voor de verwerking van persoonsgegevens te gebeuren. Daartoe willen ook de gegevensverwerkers zich engageren. We willen daarnaast ook ouders en andere opvoeders, kinderen en jongeren bewust maken van het belang van zorgvuldig omspringen met privacy. Zo bouwen we samen aan een sterk onderwijs.”

Naar het volledige persbericht