Ledenlogin

Groot succes voor kinderboekenacties van Boek.be

De recente acties van Boek.be naar aanleiding van de Jeugdboekenweek – de uitreiking van de Boekenleeuw en de Boekenpauw en de maandactie rond de Boekenbeesten – blijken een grote invloed te hebben op de verkoop van kinder- en jeugdboeken. Dankzij de Boekenmonitor van GfK Retail and Technology kon Boek.be concreet nagaan welk effect deze acties hebben.In de loop van de maand maart worden de schijnwerpers steevast op de kinder- en jeugdboeken gericht. Stichting Lezen organiseert de Jeugdboekenweek, en Boek.be sluit hierbij aan met de uitreiking van de Jeugdboekenprijzen (Boekenleeuw en Boekenpauw) en de Boekenbeestenactie ter promotie van nieuwe kinderboeken. Welk effect ressorteren deze acties op de verkoop van kinder- en jeugdboeken?AlgemeenWe stellen vast dat de algemene boekenverkoop in de loop van de maand maart (week 10 t.e.m. 13) erg gevoelig was voor de huidige economische crisis. Globaal genomen heeft de boekenverkoop in de maand maart 2009 een achteruitgang opgetekend van 9,3%. Maar dankzij de vele acties volgen de kinder- en jeugdboeken de algemene tendens niet: we noteren immers een stijging voor dit genre van 16% t.o.v. februari 2009. In vergelijking met 2008 is er voor de kinder- en jeugdboeken in de maand maart 2009 een status quo, terwijl de andere genres terrein moeten prijsgeven. Vooral in week 12, de week waarin de Jeugdboekenweek werd gelanceerd, is de stijging van de verkoop van de kinder- en jeugdboeken spectaculair.Bekijk de grafiek Genretrends kinder- en jeugdboeken omzet (in euro). Boekenleeuw en Boekenpauw De Boekenleeuw en de Boekenpauw zijn de prijzen voor resp. de beste en mooiste kinder- en jeugdboeken. Boek.be onderzocht of de toekenning van de prijzen een effect heeft gehad op de verkoop van deze bekroonde boeken. We stellen vast dat in de vier weken na de uitreiking van de prijzen de verkoop van de zeven bekroonde titels met gemiddeld 210 % is gestegen t.o.v. de vier weken vòòr de prijsuitreiking. De toekenning van deze prijzen hebben dus duidelijk een invloed op de keuze van het publiek bij de aankoop van boeken.Boekenbeesten bij de boekhandelGedurende de maand maart kreeg iedereen die een kinderboek kocht in de boekhandel (vanaf € 10) gratis een boekensteun met daarop een Boekenbeest. Deze actie kende een reuzengroot succes. Niet minder dan 40.000 boekensteunen gingen al over de toonbank. Boekhandels hebben zelfs reserveringslijsten aangelegd vanwege de grote vraag. Boek.be heeft inmiddels 9000 boekensteunen bijbesteld. De 48 jeugdboeken die naar voren werden geschoven in de Jeugdboekenbijlage van Libelle scoorden bovendien behoorlijk in de verkoop tijdens de maand maart: hun verkoop steeg met gemiddeld 52 % t.o.v. de maand voordien.Als we dit grafisch voorstellen volgens de evolutie per week, dan merken we dat de verkoop van de actietitels vanaf week negen, de week dat de Boekenbeestenbijlage in Libelle verscheen, pijlsnel de hoogte in gaat.Maar doet het kinder- en jeugdboek het overal even goed? We maakten een vergelijking tussen de verkoop in de boekhandel en de grootwarenhuizen. In de maand maart (week 10–13) houdt de omzet van jeugdboeken in de boekhandel gelijke tred met vorig jaar (een lichte stijging van 0.9%). In de grootwarenhuizen merken we echter een daling van 10,5%. Als we de verkoop van jeugdboeken van februari 2009 (week 6–9) vergelijken met maart 2009 (week 10–13), dan is er maar een lichte stijging (+ 2.9%) waar te nemen in de grootwarenhuizen. Als we echter dezelfde periodes vergelijken in de boekhandel, dan merken we dat de stijging van de verkoop spectaculair is (+ 20.3%). Er dringt zich maar één conclusie op: de actie rond de Boekenbeesten heeft zich afgespeeld in de boekhandel en dat effect is duidelijk merkbaar. Dankzij de actie rond de Boekenbeesten doet het jeugdboek het goed in de boekhandel.Boek.be blikt dan ook met grote tevredenheid terug op zijn recente acties rond kinder- en jeugdboeken.