Ledenlogin

Ludion wordt onderdeel van De Bezige Bij

Met ingang van 1 april Uitgeverij Ludion onderdeel wordt van De Bezige Bij en dat Christoph Ruys, voormalig directeur van het Fotomuseum en het Modemuseum Antwerpen, de nieuwe uitgever van Ludion wordt.Peter Ruyffelaere, die op eigen verzoek zijn functie als uitgever neerlegt, blijft als 'editor at large' nauw betrokken bij de uitgeverij die hij in 1991 mede hielp oprichten en in 1998 naar de Weekbladpersgroep begeleidde.Aan Christoph Ruys is gevraagd het fonds van Ludion te verjongen en te verbreden. Hij zal daartoe nauw samenwerken met Peter Ruyffelaere die een aantal belangrijke en succesvolle projecten zal blijven begeleiden. Robbert Ammerlaan, directeur / uitgever van De Bezige Bij is eindverantwoordelijke.In Antwerpen zal Ludion het platform bieden van waaruit De Bezige Bij haar uitgeefactiviteiten in Vlaanderen op het gebied van de fictie en de non-fictie zal kunnen opvoeren. De Bezige Bij gaat daartoe binnenkort op zoek naar een acquirerend redacteur voor de Vlaamse auteursmarkt.In de loop van het jaar wordt bekeken of het ook wenselijk is om voor Ludion in Amsterdam een kunstredacteur aan te stellen die de banden met de museum- en kunstwereld moet aanhalen.Met ingang van 1 juni neemt De Bezige Bij ook de marketing, verkoop en promotie van Ludion in Nederland onder haar hoede.