Ledenlogin

Ministers Lieten en Schauvliege stomen boekenwereld klaar voor e-boek

Beeld: 

Amper twee jaar nadat Amazon zijn e-reader Kindle lanceerde, tast Vlaanderen de mogelijkheden van het elektronische boek af. Minister van Cultuur Joke Schauvliege en minister van Media en Innovatie Ingrid Lieten investeren 500.000 euro in een e-boekplatform dat ook Vlaamse boeken via e-readers toegankelijk kan maken.

Het e-boekplatform is het eerste project waar de Vlaamse Regering gebruik maakt van het nieuwe beleidsinstrument Innovatief Aanbesteden. Met Innovatief Aanbesteden wil de Vlaamse Regering het innovatiegedrag bij overheid en bedrijven stimuleren. De overheid streeft bij de aanbesteding innovatieve doelstellingen na en “koopt” dus in zekere zin innovatie. Dit instrument moet op termijn bijdragen tot het behalen van de Lissabon-doelstellingen. Die bepalen o.m. dat 3% van het BBP naar Onderzoek & Ontwikkeling moet gaan.

De vorige Vlaamse Regering keurde in juli 2008 een Vlaams Actieplan Innovatief Aanbesteden goed. Het voorziet in een pilootfase van twee jaar met een budget van 10 miljoen euro, verdeeld onder de 13 beleidsdomeinen.

Bij Innovatief Aanbesteden werkt de overheid nauw samen met bedrijven en andere partners die over de nodige expertise beschikken. Bedrijven krijgen de unieke kans nieuwe nichemarkten aan te boren en kunnen hiervoor op financiële steun rekenen. Doel is te komen tot innovatieve oplossingen die de dienstverlening verbeteren en maatschappelijke uitdagingen helpen aanpakken.

Met het e-boekplatform bijt Cultuur de spits af in het gebruik van Innovatief Aanbesteden. Een e-boek is een boek in digitale vorm dat men leest op computer, smartphone, of e-reader (een apparaat specifiek om e-boeken te lezen). Zodra de geschikte dragers (waaronder vooral de e-readers) ingeburgerd geraken, kunnen ook boeken in ons land steeds meer digitaal en eventueel multimediaal verrijkt worden gelezen.

Opdat ook Vlaamse cultuurproducten hun plaats zouden vinden in het toekomstige aanbod van e-boeken investeren minister van Cultuur Joke Schauvliege en minister van Media en Innovatie Ingrid Lieten in de ontwikkeling van een e-boekplatform. Dat e-platform moet via nieuwe digitale media de inhoud van Vlaamse boeken, zowel fictie als non-fictie, toegankelijk maken.

Minister Ingrid Lieten: “Het is natuurlijk niet de bedoeling om zelf een e-reader te ontwikkelen, maar wel om de digitale Vlaamse boeken beschikbaar te maken voor de burger. Op zo’n platform moeten digitale boeken bewaard, verkocht en ontleend kunnen worden, en moet de burger ook met een degelijke zoekmachine door het uitgebreide aanbod kunnen zoeken.”
Er zal een prototype uitgewerkt worden waarbij de belangrijkste betrokken partijen (ICT-bedrijven, bibliotheken en uitgevers) de technologische ontwikkeling en infrastructuur maximaal samen zullen aanpakken. De ontwikkeling van een prototype moet leren welke technologie nodig is, welke businessprocessen opgebouwd moeten worden, wie welke taken op zich kan nemen om een duurzaam e-boekplatform mogelijk te maken.

Voor de valorisatie van de projectresultaten voorzien de ministers Lieten en Schauvliege een publiek-private samenwerking tussen de belangrijkste partners in het boekwezen: de Vlaamse overheid (in het kader van het bibliotheekbeleid) en het commerciële boekenvak (uitgevers).
Het project wordt begeleid door het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden van het IWT. Inhoudelijk is het project in handen van Bibnet. Bibnet moet als projectorganisatie van de Vlaamse overheid voor en met de lokale bibliotheken de digitale openbare bibliotheek bouwen.
Met hun ondersteuning willen ministers Schauvliege en Lieten dat Vlaanderen zelfstandig de ontwikkelingen van e-boeken kan volgen, en zich vlot en voldoende zelfzeker kan integreren in internationale publieke en private toepassingen zoals Europeana en Google Books.

Minister Joke Schauvliege: “Niemand kan de impact van de digitalisering voorspellen, ook niet in het boekenvak. Nieuwe technologieën zoeken onverminderd hun weg, en tegelijk zoeken we een veilige haven voor het traditionele boek. Iedereen die het goed voor heeft met de toekomst van het Nederlandstalige boek mag en kan de ogen niet sluiten voor die voortdenderende digitalisering. Daarom is dit e-boekplatform een uitgesproken kans voor bibliotheken, uitgevers en gebruikers om samen die digitalisering van het boek voor Vlaanderen in de gepaste nieuwe banen te leiden.”