Ledenlogin

Nieuwe website en quiz voor Kopieercampagne

De kopieercampagne (""Het origineel is altijd beter dan de kopie. Ook in het onderwijs.") krijgt een nieuwe impuls met een gloednieuwe website en een interactieve, herwerkte quiz.De Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers (GEWU) van de Vlaamse Uitgeversvereniging en de Beheersvennootschap RUIT geven de kopieercampagne die zij in oktober jl. lanceerden een nieuwe impuls met een vernieuwde website. Iedereen staat wel eens aan een kopieerapparaat en daar is op zich niets mis mee. Het kopiëren van lesmateriaal is echter bij wet beperkt. Deze campagne wil iedereen die lesgeeft bewust maken van wat mag en wat niet mag bij het kopiëren en beschikbaar stellen van lesmateriaal. De Auteurswet bevat immers beperkingen en voorwaarden. Op de website www.doedekopieertest.be kunnen lesgevers zichzelf testen over wat wel en niet kan aan de hand van vijf praktische vragen. Zo maken ze op een speelse manier kennis met de spelregels van het kopiëren. De test werd volledig herwerkt en kreeg een grote mate van interactiviteit met automatische feedback en een totaalscore voor wie de vijf vragen oplost. Intussen werd de campagne voorgesteld aan alle onderwijskoepels in Vlaanderen, die enthousiast reageerden. Zowel het katholieke schoolnet als het gemeenschapsonderwijs en het gemeentelijk en provinciaal onderwijs beloofden er hun volledige steun aan te geven en zullen de campagne mee uitdragen naar hun leden. Eerder deden GEWU en RUIT een oproep naar alle scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen om de kopieercampagne breed bekend te maken bij hun leerkrachten en docenten. Zij kregen allemaal affiches van de campagne toegestuurd met de vraag deze op te hangen in het reprografielokaal of in de docentenkamer. GEWU en RUIT hopen dat het sensibiliseren van de docenten hen er misschien ook toe brengt om hun studenten te overtuigen van het belang van het auteursrecht, ook – en vooral – in de digitale wereld.