Ledenlogin

Thuiskopievergoeding voor uitgevers

Beeld: 

Op 25 april werd in het Federaal Parlement  een wetsvoorstel aangenomen dat de uitgevers van boeken, kranten en magazines opnieuw recht geeft op deel van de privé-kopie vergoeding.  De privékopie is een bij wet voorziene uitzondering op het exclusieve auteursrecht. Natuurlijke personen mogen door deze uitzondering beschermde werken reproduceren voor privégebruik, zonder de toestemming te moeten vragen aan de rechthebbenden (o.m. boekenuitgevers). Door een wetswijziging in 2016 - na het HP/Reprobel arrest dat leidde tot aanpassingen in de auteurswetgeving - werden de uitgevers uit de vergoedingsregeling gehaald. Dat is door dit wetsvoorstel nu rechtgezet.

De tarieven moeten wel nog bij Koninklijk Besluit worden bepaald door de volgende regering, maar het principe is dus al vastgelegd. De wetswijziging treedt in werking op 1 september 2019.  De privékopie vergoedingen worden geïnd door Auvibel, die het geld vervolgens verdeelt onder haar leden. Dit zijn alle representatieve beheersvennootschappen voor de media (Librius en Copiebel voor de boekensector), muzieksector en filmsector. Auvibel int de vergoeding door middel van een heffing op apparaten zoals tablets, geheugenkaarten, externe harde schijven enz. De heffing wordt geïnd bij drie categorieën van bijdrageplichtigen, namelijk de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire aankoper. Voor meer informatie zie http://www.auvibel.be/nl/over-auvibel