Ledenlogin

Tussenkomst Belgische regering in de procedure Tom Kabinet

Beeld: 

Minister Peeters bevestigde dat de Belgische regering zal tussenkomen in de procedure Tom Kabinet (C-263/18) voor het Europees Hof van Justitie. 

In deze ingewikkelde zaak, die al sinds 2014 loopt, draait het om de vraag of legaal gekochte e-books nu wel of niet mogen worden doorverkocht, net zoals dat bij gewone boeken kan. Is het distributierecht van toepassing op e-books, en zo ja, is dat recht dan na de eerste verkoop uitgeput? Op 2 april vindt het pleidooi plaats in Luxemburg.

Daar zal het standpunt verdedigd worden dat er geen uitputting van het distributierecht is in het kader van de gestelde prejudiciële vragen. De regering geeft hiermee een sterk signaal om de absurde interpretaties van Tom Kabinet een duidelijk weerwoord te bieden.

Feitelijke context

Sinds 2014 beheert Tom Kabinet een virtuele marktplaats waarbij gebruikers een ‘tweedehands’ e-book kunnen verkrijgen tegen betaling. De bezitter van een e-book kan zijn exemplaar (de originele downloadlink) uploaden naar de website en voor een door hem bepaald bedrag aanbieden of wegschenken. De aanbieder van een e-book dient vervolgens te verklaren dat hij zijn eigen (legaal verkregen) exemplaar verwijderde van al zijn systemen. Tom Kabinet aanvaardt e-books vanuit diverse bronnen en treedt sinds 2015 ook zelf op als e-book handelaar voor gebruikers van het platform die zich aansloten bij zijn ‘Leesclub’.

De verkregen e-books kunnen vervolgens door leden van het platform worden aangekocht. Tom Kabinet ‘bewaart’ een permanente digitale kopie van het e-book op de server. Eenmaal de gebruiker het boek heeft gelezen kan die het e-book ‘terug verkopen’ aan Tom Kabinet in ruil voor credits die variëren tussen 20% en 80% (al naargelang het tijdstip van doorverkoop) van de oorspronkelijk betaalde credits.