Ledenlogin

Uitgeefbranche blijft zeer kritisch over eigen innovatie

De uitgeefbranche vindt zichzelf niet innovatief genoeg: uitgeefprofessionals geven hun branche een 5 als het gaat om innovatie. Dit blijkt uit de resultaten van de tweede InCT Innovatiemeter, het jaarlijkse imago-onderzoek binnen de uitgeefbranche door het vakblad InCT en onderzoeksbureau ITHAKA research.Met deze onvoldoende geeft de branche zichzelf een lager cijfer dan vorig jaar, toen men nog uitkwam op een 5,4. De eigen organisatie daarentegen ziet men wel als redelijk innovatief, het rapportcijfer voor de eigen organisatie komt gemiddeld uit op 6,2. Opvallend is dat uitgevers in Vlaanderen over het algemeen een positiever beeld over zowel de branche als de eigen organisatie hebben. Daarnaast ervaart men in Vlaanderen de daadwerkelijke implementatie aanzienlijk minder vaak als obstakel voor succesvolle innovatie.De uitgeef-professional in Nederland denkt dat succesfactoren als mentaliteit, competenties en aandacht voldoende aanwezig zijn in de eigen organisatie. Er zijn voldoende ideeën voor innovatie, maar het budget, de daadwerkelijke implementatie en de doorlooptijd van besluitvormingsprocessen bemoeilijken de uitvoering.De complete resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het voorjaarscongres van InCT op 22 april a.s. in Spant! te Bussum. De rapportage is ook na te lezen in Uitgeven 2009, het InCT Jaarboek, dat op hetzelfde congres gepresenteerd zal worden.InCTformatie 2009: Congres over innovatief uitgeven, ook in tijden van recessie - alle informatie op www.inctformatie.nl