Ledenlogin

VBB wordt VVB: Vereniging Vlaamse Boekverkopers

Beeld: 

Per 1 januari 2010 veranderde VBB officieel in VVB. Het woord 'Bond' werd geschrapt en 'Vereniging' kwam in de plaats. Vanaf nu heet de vakvereniging dus Vereniging Vlaamse Boekverkopers.

Geen grensverleggende wijziging, maar het bestuur achtte dit toch noodzakelijk, om verschillende redenen.

Door de invoering van de term 'vereniging' in de naam komen we qua naamgeving op dezelfde lijn als onze collega’s, de Vlaamse Uitgevers Vereniging en de Verenigde Boekenimporteurs. Daarnaast werd het woord ‘bond’ door velen als oubollig ervaren.

Verder beklemtoont het woord ‘vereniging’ meer dat de VVB een groep van boekverkopers is die door een bundeling van krachten, ideeën en middelen een grotere slagkracht willen krijgen. Uiteindelijk doel is de versteviging van de positie van de boekhandel als professioneel verkoopkanaal en de verdere promotie van het boek bij de consument.