Ledenlogin

VFL neemt Auteurslezingen over van Stichting Lezen

Beeld: 

De subsidiëring voor Auteurslezingen zal vanaf 2013 gebeuren door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), en niet langer door Stichting Lezen. Het is de ambitie van het VFL om het budget voor de Auteurslezingen vanaf 2013 gevoelig te verhogen.

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen aanvragen ingediend worden voor Auteurslezingen die plaatsvinden in 2013. De aanvragen gebeuren via de website www.auteurslezingen.be. Deze website wordt in een eerste fase (vanaf 1 oktober 2012) aangepast aan de huisstijl van het VFL. Het huidige achterliggende technische systeem blijft in deze fase (tot en met 30 juni 2013) behouden. In een tweede fase (vanaf 1 juli 2013) zal het technische systeem in een meer gebruiksvriendelijke versie beschikbaar zijn. 

De lezingen die plaatsvinden in de periode van oktober tot en met december 2012 worden verder opgevolgd en uitbetaald door Stichting Lezen.

De overname brengt een paar belangrijke wijzigingen in het systeem van de Auteurslezingen met zich mee voor organisatoren en auteurs.

 

  • Organisatoren zullen bijvoorbeeld het hele jaar doorlopend aanvragen kunnen doen, zolang dat twee maanden en niet vroeger dan acht maanden voor de lezing plaatsvindt, gebeurt. Het VFL streeft naar een verdere professionalisering van de letterensector en vindt een billijke vergoeding voor de auteur vanzelfsprekend. Daarom vraagt het VFL vanaf 2013, naast een vergoeding voor de vervoersonkosten van de auteur, van de organisatoren een vastgelegde minimale bijdrage, afhankelijk van de institutionele status van de organisator en het doelpubliek, per gesubsidieerde Auteurslezing.
  • Voor de auteurs veranderen er twee dingen. Het VFL zal ook debutanten de mogelijkheid geven om gesubsidieerde lezingen te houden en het zal in de toekomst met een open Auteurslijst werken. Het literair werk van de auteur moet door een professionele uitgeverij gepubliceerd zijn. Het VFL werkt met een Adviescommissie Auteurslezingen om het literaire karakter van de publicaties in te schatten, maar die commissie zal geen uitspraken doen over de literaire kwaliteit.

 

Op de website www.vfl.be vindt u het Subsidiereglement voor de aanvraag voor Auteurslezingen, de Criteria voor opname op de Auteurslijst en een draaiboek met praktische informatie voor het organiseren van lezingen. 

Bron: Vlaams Fonds voor de Letteren