Ledenlogin

VIL en Boek.be willen boekentransport efficienter organiseren

Eind januari 2010 werden de resultaten voorgesteld van een studie die het VIL uitvoerde in opdracht van Boek.be, de belangenvereniging van de hele Vlaamse boekensector. Doelstelling was om de haalbaarheid van een optimaler georganiseerd boekenvervoer in Vlaanderen na te gaan. 

Tot 2001 had de sector een eigen vervoerscentrale met als doel het transport in de boekensector efficiënt te beheren door verschillende zendingen samen te brengen. Door het wegvallen van dit centrale punt werden verladers genoodzaakt zelf initiatieven te nemen, met een versnippering van het boekentransport tot gevolg. Dit heeft een lagere beladingsgraad als resultaat, waardoor er sprake is van veel meer en, in principe onnodige, verschillende leveringen. Dit leidt op zijn beurt dan weer tot bijkomende administratie, inefficiënte tijdsbenutting, negatieve milieueffecten en hogere kosten.

In opdracht van Boek.be startte het VIL in mei 2009 een studie met als doel een oplossing te vinden voor deze suboptimalisatie van het boekentransport. Deze opdracht past binnen de VIL missie, daar het VIL duurzame logistiek aanmoedigt en bijgevolg zowel verbeteringen op het vlak van efficiëntie, effectiviteit als ecologie hoog in het vaandel draagt.

Doelstelling van deze studie was om na te gaan of een optimaler georganiseerd boekenvervoer in Vlaanderen haalbaar is. Met andere woorden: is het mogelijk en zinvol om samen te werken op het vlak van transport? Minstens even belangrijk om na te gaan was of de bedrijven wel bereid zijn samen te werken. Om op deze vragen een antwoord te kunnen formuleren, werden 9 bedrijven uit het boekenvak geïnterviewd.

Uit de studie kwamen twee pistes naar voor waar duidelijk potentieel in zit. Dit zijn enerzijds samenwerking tussen enkele betrokken partijen met complementaire activiteiten en anderzijds een samenwerking voor specifieke niches (bv educatieve boeken). Momenteel onderzoekt Boek.be of het mogelijk is om in een vervolgtraject een kwantificering te maken van de baten en dus de concrete voordelen in kaart te brengen van het bundelen of consolideren van boekenzendingen.

Bron: VIL