Ledenlogin

Vlaamse overheid ondersteunt stripboekhandels

Beeld: 

In opdracht van de minister van Cultuur hebben het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en de Vereniging Vlaamse Boekverkopers (VVB) een ondersteuningsregeling voor stripboekhandels ontwikkeld. Stripboekhandels die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen, krijgen een ‘A-label’ en kunnen daarmee beroep doen op verschillende steunmaatregelen.

Ze ontvangen een toelage voor de organisatie van activiteiten in de boekhandel en krijgen gratis exemplaren van striptitels waaraan de Vlaamse Gemeenschap productiesteun heeft toegekend. Ook de deelname aan informatie- en opleidingssessies voor boekhandelaars wordt ondersteund.

Deze regeling is een uitbreiding van de ondersteuningsregeling voor boekhandels die eind 2008 werd gelanceerd en door de boekhandels zeer positief is geëvalueerd. De kwaliteitsboekhandel is een kwetsbare economische groep met een hoge culturele meerwaarde. De betrachting van het letterenbeleid om een gevarieerd en kwalitatief boekenaanbod tot stand te brengen, boet immers in aan kracht wanneer boekhandels als tussenschakel het brede aanbod niet (meer) voorstellen aan een ruim publiek. Uitgevers en boekhandels zijn meer dan ooit belangrijke ‘geleiders’ tussen de auteur en de lezer.

De steunmaatregelen genereren positieve effecten voor alle betrokken partijen. Allereerst voor het publiek: er ontstaat extra zichtbaarheid voor een aantal moeilijk bereikbare titels, die nu gegarandeerd in de boekhandel liggen, voorzien van een ‘BoekWijzer’-sticker. Bovendien kan de bezoeker van de boekhandel nog meer genieten van de aangename leescontext door deel te nemen aan literaire activiteiten. Ten tweede kunnen de boekhandels door de onrechtstreekse ondersteuning via gratis boeken en de activiteitensubsidie hun publieksbereik vergroten. Ten derde kunnen de auteurs het publiek op een relevante manier bereiken en een (beperkte) bijkomende inkomstenbron aanspreken dankzij de literaire activiteiten. Ten laatste zet de Vlaamse Gemeenschap als subsidiënt de laatste stap in het traject van creatie tot lezer door de gesubsidieerde titels toegankelijker te maken.

81 Vlaamse boekhandels hebben intussen een A-label en genieten van de steunmaatregelen. In 2009
werden 6200 exemplaren van 70 verschillende titels gratis aan de A-Boekhandels bezorgd. 60 activiteiten werden gesteund met een subsidie van 350 euro.

Stripboekhandels kunnen tot 31 maart een aanvraag indienen bij het VFL. In april worden de A-labels toegekend.