Ledenlogin

Wettelijk depot voor digitale publicaties

Beeld: 

De wet op het wettelijk depot zal binnenkort ook gelden voor digitale publicaties, ongeacht hun vorm of drager. De Ministerraad heeft, op initiatief van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, mevrouw Zuhal Demir, het voorontwerp van wet goedgekeurd.

Nog in het eerste trimester van 2018 zal de Koninklijke Bibliotheek een informatiesessie organiseren voor alle stakeholders uit de boekensector. Auteurs, uitgevers en andere actoren zullen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de nieuwe tool en om vragen te stellen over de technische kant van het deponeren en over de verplichtingen die de wetsuitbreiding met zich meebrengt.

GAU en GEWU zullen er strikt mee op toezien dat de modaliteiten in het Koninklijk Besluit redelijk zullen zijn.

Contactpersoon KBR: sophie.vandepontseele@kbr.be

Lees het volledige bericht van KBR 

Bron: KBR