Ledenlogin

Logo GAU

Lidmaatschap GAU

 

Wie kan lid worden?

Uitgevers en boekenimporteurs van algemene fictie en non-fictie boeken, strips, kinderboeken enz. met een zetel in Vlaanderen of het Brussels Gewest. Wij vertegenwoordigen en verdedigen de gezamenlijke belangen van alle leden.

Voor de uitgevers van school- en wetenschappelijke uitgaven, is er een aparte zusterorganisatie ‘GEWU’ (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers).

Een uitgever kan van beide organisaties lid zijn.

Hoe lid worden?

Met veel engagement leggen we graag ons oor te luisteren bij onze leden. Wordt u er daar één van? Indien u interesse heeft, stuurt u een mail naar nancy.reynders@boek.be. Aan een lidmaatschap worden voorwaarden gekoppeld en is een procedure van erkenning door de andere leden voorzien (o.m. aanvaarding algemene vergadering). Vraag deze informatie vrijblijvend op.

Voordelen voor leden

1. U kunt exclusief deelnemen aan de Boekenbeurs

De Boekenbeurs is, na het Autosalon en Batibouw, de derde grootste publieksbeurs van het land, en dus de grootste Vlaamse beurs. De Boekenbeurs trekt gemiddeld meer dan 150.000 kooplustige bezoekers. We zijn er bijzonder trots op dat de Vlaamse boekensector deze internationaal unieke boekenverkoopsbeurs sinds 1932 succesvol organiseert.

We organiseren deze beurs exclusief voor onze leden: enkel uitgevers, importeurs en boekhandelaars die lid zijn van GAU, GEWU en/of VVB kunnen een plaats op deze prestigieuze beurs bemachtigen. Iedereen vindt er zijn gading: van de koper van populaire boeken, over handtekeningenjagers tot de liefhebber van cultuur ‘met grote C’. Voor elk van deze doelgroepen is er een eigen aanbod, gaande van auteurs en bv’s die handtekeningen zetten, demonstraties, debatten, lezingen, wedstrijden, ontspanning...

Voor kleinere en beginnende uitgevers voorzien we op de Boekenbeurs overigens een betaalbare plaats op een verzorgde gemeenschappelijke stand. Wij zorgen in elk geval voor permanentie. U bepaalt zelf hoeveel tijd u zelf in uw eigen permanentie wilt steken.


2. Wij verdedigen uw belangen op verschillende beleidsniveaus en bij verschillende stakeholders

GAU is uw spreekbuis naar de overheid en andere belanghebbenden toe. Daartoe werken we aan collectieve standpunten, waarbij uw visie niet mag ontbreken.

GAU en de juristen uit het Huis van het Boek zetelen in verschillende beleidscommissies waar gediscussieerd wordt over juridische aspecten, politieke beslissingen enz. die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Wij verdedigen in die commissies de belangen en de zienswijze van de Vlaamse uitgevers.

Een aantal van de beleidsdossiers spelen zich op Vlaams of Belgisch niveau af (denk aan de gereglementeerde boekenprijs, de regelgeving inzake het wettelijk depot…). Andere beslissingen worden mee op Europees niveau genomen (bijvoorbeeld het auteursrecht, BTW-stelsel). 

Daarom zetelt GAU voor u ook in de FEP, de Europese federatie van uitgevers (Federation of European Publishers) en in de IPA, de wereldwijde uitgeversassociatie (International Publishers Association).

In Vlaanderen zetelen we onder meer in verschillende overlegorganen, waar we contacten hebben met de VAV (Vlaamse Auteurs Vereniging) het VFL (Vlaams Fonds voor de Letteren), het Letterenhuis, de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheken, Archief en Documentatie), Canon Cultuurcel (Ministerie van Onderwijs), Iedereen Leest, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Behoud de Begeerte…

Vanzelfsprekend zijn er regelmatig contacten met parlementaire commissies, ministeriële kabinetten en individuele politici uit verschillende partijen.

In huis overleggen we zeer regelmatig met de federaties van auteurs en boekhandels.


3. Wij onderzoeken de markt en verdedigen uw belangen op auteursrechtelijk en commercieel vlak

Samen met de boekverkopers laten we maandelijkse rapporten opstellen over de algemene omzetcijfers en de meest verkochte boeken in verschillende genres.

In samenwerking met de VAV (Vlaamse Auteurs Vereniging) onderhandelden we evenwichtige modelcontracten, die de belangen van uitgevers en auteurs in acht nemen. Dit zijn geen verplichte contracten, maar we bevelen ze wel aan als vertrekbasis in uw onderhandelingen. Ze worden bijvoorbeeld ook door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) gebruikt als toetssteen voor het geven van een aantal subsidies. Op regelmatige tijdstippen passen we de modelcontracten aan volgens de noden van de markt en haar evoluties.

Via de beheersvennootschap Librius monitoren wij het internet op illegale kopieën van uw boeken die gratis of tegen betaling verspreid zouden worden door derden waarmee u geen contract afgesloten heeft. Indien u zelf zulke praktijken detecteert, kan u bij Librius terecht om dit aan te klagen.

Librius zorgt er ook voor dat u vergoed wordt voor kopieën op papier die worden gemaakt bij overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen (in het kader van uitzonderingen in de auteurswet) en voor het feit dat uw publicaties worden uitgeleend via openbare bibliotheken.

Voor algemene juridische vragen die geen opzoekingswerk vergen kunt u gratis terecht bij de juristen van Librius. Voor specifieke problemen of geschillen leveren we desgewenst, enkel voor leden, gespecialiseerd advies tegen betaling.


4. U kunt bij ons terecht voor begeleiding, advies en ondersteuning

Wij houden de vinger aan de pols van alles wat met uitgeven en het importeren van boeken te maken heeft: macro-economische trends, de dagelijkse marktwerking, wetgeving, technologische evoluties, digitalisering… In al deze evoluties hebben we niet alleen een vinger aan de pols, maar ook een vinger in de pap.

De GAU informeert en adviseert u over de voortschrijdende wet- en regelgeving, inhoudelijke vragen, logistieke en commerciële mogelijkheden, e-commerce en het toekomstgericht uitbouwen van uw uitgeverij.

Hierover organiseren we op regelmatige basis vormingsmomenten, studiedagen, infosessies en overleg.  Als GAU-lid krijgt u een login-code voor deze website, waarmee u  extra informatie kan opvragen. Ook heel wat communicatie inzake inschrijvingen voor studiedagen, omzetverklaringen etc., verlopen via deze site.

We houden u ook op de hoogte van subsidiemogelijkheden. Indien u met andere leden daar belangstelling voor heeft, kan een gezamenlijk subsidieproject worden ingediend.


5. U geniet mee van onze promotie-campagnes voor de boekensector

In samenwerking met Boek.be en andere partners organiseert de GAU verscheidene promotie-acties voor de Vlaamse boekensector, waar auteurs, uitgevers en boekhandelaars van meegenieten.

Hiertoe behoren, naast de Boekenbeurs, verscheidene literaire prijzen (Beste Boekenjuf/Boekenmeester, DebuutprijsBoekenpauw/Boekenleeuw…). Andere promo-acties voor het brede publiek zijn de Boekenweek, de Jeugdboekenmaand, de Best Vormgegeven Boeken, de Generieke Campagne, … Er zijn ook B2B-acties, zoals aankoopbeurzen waar boekhandels uitgevers ontmoeten enz. De promo-campagnes veranderen, afhankelijk van de noden van de tijd, regelmatig van naam, focus en inhoud.


6. U krijgt korting op uw lidgeld bij Meta4books

Meta4books vzw verzamelt metadata van publicaties die in Vlaanderen uitgegeven en/of verdeeld worden. Meta4Books is ook het ISBN-kantoor voor Vlaanderen.

Het bekendste product van Meta4books is ‘Boekenbank’. In een versnipperd landschap met heel wat verschillende uitgevers, distributeurs en boekhandels, maakt het centrale platform Boekenbank (www.boekenbank.be) het mogelijk om op een eenvoudige manier gegevens over publicaties uit te wisselen en bestellingen te plaatsen. Zo kan elke uitgever elke publicatie nauwkeurig beschrijven (ISBN-nummer, titel, auteur(s), aantal pagina’s, formaat, afbeelding…). Elke boekhandel kan eenvoudig bestellen. 90% van het Vlaamse professionele boekenvak gebruikt Boekenbank.

Door haar lange ervaring en uitgebreide titelbestand, is Boekenbank tevens de officiële referentiedatabank voor de gereglementeerde boekenprijs in Vlaanderen.

Meta4Books reikt ook de ISBN-nummers voor Vlaanderen uit. 

Meer informatie over de tarieven van Meta4books leest u hier.


7. U krijgt korting bij de aanvraag van ISBN-nummers

Een ISBN-nummer is niet verplicht, maar via een ISBN-nummer kan iedereen uw publicaties wereldwijd vinden. Dat maakt het voor boekhandels, bibliotheken en lezers gemakkelijk om elk boek snel terug te vinden en te bestellen.

Meer info over de tarieven van ISBN-nummers leest u hier


8. U kunt tegen gunstige voorwaarden deelnemen aan buitenlandse beurzen

GAU neemt deel aan de professionele beurzen in Frankfurt (alle boeken), London (alle boeken) en Bologna (kinderboeken). Deze beurzen gaan vooral over het verhandelen van rechten tussen uitgevers en aanverwante. Op deze beurzen organiseren we een gezamenlijke stand voor de geïnteresseerde leden. Vaak is dat in samenwerking met de Vlaamse Overheidsinstellingen zoals FIT (Flanders Investment and Trade), VFL (Vlaams Fonds voor de Letteren) en andere partners.

Met de aanwezigheid op deze beurzen wil de GAU ook de Vlaamse uitgeverswereld en de Vlaamse publicaties internationaal in de markt zetten en de rechtenverkoop in het buitenland stimuleren. Op die manier kunt u als lid ook op een kostenefficiënte manier op deze internationale ‘hoogmissen’ aanwezig zijn en de Vlaamse uitgeefsector internationaal profileren. GAU neemt de administratie en organisatie voor haar rekening: u kan zich concentreren op wat u te bieden heeft.


9. Wij trekken u mee in ons netwerk

U en uw bedrijf maken deel uit van het netwerk van de boekprofessionals. Ons netwerk van organisaties (Groep Algemene Uitgevers, Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, Vereniging van Vlaamse Boekverkopers met hun ondersteunende diensten Boek.be, Meta4Books, Librius) omvat 90% van het boekenbedrijf in Vlaanderen. Al deze organisaties zetelen in het ‘Huis van het Boek’.

Regelmatige ledenbijeenkomsten en andere activiteiten brengen u in rechtstreeks contact met collega’s en concurrenten, klanten en leveranciers, beleidsmakers en lezers waarmee u persoonlijk informatie kan uitwisselen.


10. Wij vragen uw mening

Samen met u ontdekken we graag andere vormen van promotie en ondersteuning die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw uitgeverij. Wij vragen u van ganser harte om deel te nemen aan onze besluitvormingsprocessen en standpuntbepaling.

Kostprijs

Het lidgeld van GAU is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf.

Er is een eenmalige administratie- en instapkost van €320 en een jaarlijks lidgeld.

Het jaarlijkse lidgeld is afhankelijk van uw omzet en schommelt tussen 563€ (voor uitgeverijen met een binnenlandse jaaromzet van minder dan 250.000€) en 16.900€ (voor uitgeverijen met een binnenlandse jaaromzet groter dan 12.500.000€).