Ledenlogin

VVB

Lobbywerking VVB

Via participatie in diverse werkgroepen van Boek.be houdt de VVB de vinger aan de pols en zorgt voor een inbreng vanuit boekverkoperszijde.

De dossiers die de VVB van nabij mee opvolgt, zijn:

Masterplan voor de boekhandel

Het "Masterplan Vlaamse boekhandel" is een overkoepelend, veelzijdig actieplan dat bestaande instrumenten vertaalt en herverpakt, informatie en nieuwe inzichten verzamelt, aangepaste toekomstgerichte antwoorden formuleert, de uitvoering en implementatie coördineert, integreert en faciliteert. Het is een beleidsdomeinoverschrijdend voorstel dat wordt voorgelegd aan de ministers van economie, innovatie en cultuur. Zowel die diverse invalshoeken als de geïntegreerde aanpak maken het tot een "sector-masterplan". 

Marktonderzoek

Dankzij de overeenkomst die Boek.be in 2008 afsloot met GfK Retail and Technology Benelux heeft Boek.be de beschikking over een gedetailleerd overzicht van de boekenmarkt in Vlaanderen. GfK volgt wekelijks de kassaverkopen in drie kanalen: de boekhandels, de grootwarenhuizen en de muziek- en entertainment winkels. GfK schat de dekking van dit panel op 85% van de algemene boekenmarkt in Vlaanderen.

Boekenoverleg

Het Vlaams Fonds voor de Letteren nam in 2007 het voortouw om de partijen die zich bezig houden met het boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen te brengen. Dat overleg werd het Boekenoverleg gedoopt. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeenschappelijke belangen.

De VVB is één van de kernleden van dit Boekenoverleg.

Lees hier het Memorandum van het Boekenoverleg

Bibliotheken en boekhandels, een symbiose

De relatie tussen boekhandel en bibliotheek is een symbiose die permanent in beweging is. Om deze samenwerking in goede banen te leiden, overlegt de VVB met de bevoegde bibliotheekinstanties over gunningscriteria, gereglementeerde boekenprijzen en service levels.