Ledenlogin

Expertgroep Wetenschappelijke Publicaties

De Expertgroep Wetenschappelijke Publicaties behartigt de belangen van de Vlaamse Wetenschappelijke Uitgevers, in het bijzonder wat de samenstelling betreft van het Vlaams Bibliografisch Academisch Bestand (VABB), (internationale) peer-review- en Open Acces-systemen.

Groepsonderdelen